Sme spokojní s dobrou spoluprácou, ktorá trvá už viac ako osem rokov.